Onderzoek naar de impact van A.I. op de werkgelegenheid binnen de advocatuur.

Volgende week komt de 'legal tech' beurs er van de OVB aan, dus in dat kader vonden we het wel interessant even een masterproef te delen van Anthony Kadic.

De student in TEW - Handelsingenieur aan de Universiteit Antwerpen onderzocht 'de gevolgen van artificiële intelligentie op de werkgelegenheid in de advocatuur'.
De masterproef werd recent ook ingediend bij de OVB voor de studentenprijs.

De bevindingen van de heer Kadic zijn toch wel interessant/

'Volgens onze analyse kunnen bestaande AI-applicaties 16% van de gemiddelde tijd die advocaten aan hun werkactiviteiten spenderen automatiseren. Uit de huidige AIimplementatietrend in de VSA besluiten we dat tevens in België de grotere advocatenkantoren de eerste zullen zijn die deze technologieën zullen implementeren. Bijgevolg verwachten we dat minstens 36% van alle Belgische advocaten gebruik zullen maken van AI-programma's binnen het decennium.'

Echter, elders in de studie staat ook dat van de Belgische advocaten die ondervraagd werden, vandaag maar liefst 73 procent  'niets of weinig afweten van artificiële intelligentie in de Belgische juridische sector'.

Niet tegenstaande dus al heel wat werk van de advocaat vandaag geautomatiseerd zou kunnen verlopen, verwacht de onderzoeker slechts een beperkte impact op de werkgelegenheid binnen de advocatuur:

'Op basis van onze efficiëntieschatting van 16% besluiten we dat er theoretisch gezien 6% minder advocaten nodig zullen zijn om dezelfde hoeveelheid werk te verrichten. Zonder andere factoren in rekening te brengen verwachten we dat het aandeel aan advocaten dat met hun activiteiten zal stoppen lager zal bedragen dan 6% aangezien het verlies aan werk gespreid zal worden op een groot aantal advocaten.'

De integrale masterproef kan u, met toestemming van de auteur, hieronder lezen.
 

Bron foto: OVB.