Corona laatste update: 14/09/2021

Laureaten pleitwedstrijd eerstejaarsstagiairs.

Na de voorrondes op vrijdag 19 april 2019 in het gerechtsgebouw te Kortrijk, vond vandaag de finale van de pleitwedstrijd voor de (allereerste) eerstejaarsstagiairs van de balie West-Vlaanderen plaats in de assisenzaal te Brugge.

De zes finalisten: mr. Lauri Braeckevelt, mr. Laura Simpelaere, mr. Delphine Taveirne, mr. Rogier Vaes, mr. Ariadne Van den Broeck en mr. Yorick Van Rintel.

De heer Pol Van Iseghem (voorzitter van het College van hoven en rechtbanken en de ondernemingsrechtbank Gent), mevrouw Myriam Van Hollebeke (rechter in de arbeidsrechtbank Gent, afdeling Brugge) en mevrouw Liesbet Macours (jeugd- en familierechter bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge) maakten deel uit van de rechtbank die als jury de pleiters heeft aangehoord en beoordeeld.

Mevrouw Fien Maddens (eerste substituut-procureur des konings bij het parket West-Vlaanderen, afdeling Brugge) nam het ambt van openbaar ministerie waar.

De stafhouder en leden van de raad van de Orde houden eraan deze magistraten uitdrukkelijk te bedanken voor hun bereidwillige medewerking.

Proficiat aan mr. Ariadne Van den Broeck met de klinkende overwinning. Mr. Yorick Van Rintel (zilver) en mr. Rogier Vaes (brons) vervolledigen de top drie.

And last but not least: dank aan onze Conferenties voor de organisatie!

De sfeerreportage van Advocatennet kan u hier bekijken.

v.l.n.r. Stafhouder Antoine Van Eeckhout, mr. Yorick Van Rintel, mr. Ariadne Van den Broeck, rechter Liesbet Macours, PdK Fien Maddens, Voorzitter Pol Van Iseghem, mr. Rogier Vaes

.