KORTRIJK (KULAK) / 50 - 60 euro

De onderaannemer bij overheidsopdrachten.

Datum. Dinsdag 23 april 2019.

Inhoud.

Alhoewel onderaanneming een belangrijke samenwerkingsvorm is, was het lange tijd een eerder “blinde vlek” in de aankoopketen inzake overheidsopdrachten.

Dit is veranderd in het kader van de strijd van de Europese en Belgische regelgever tegen sociale dumping.

Op de vijfde studieavond zal mr. Jan De Leyn een grondige toelichting geven over de meest in het oog springende vraagstukken ten gevolge van de verregaande juridisering van onderaanneming bij overheidsopdrachten. De volgende vragen komen o.a. aan bod: Heeft de opdrachtnemer nog wel de vrije keuze in het contracteren met zijn onderaannemer(s) en is er in dit verband een verschil tussen de gunnings- en uitvoeringsfase? Behoren eindeloze onderaannemingsketens tot het verleden? Moet elke onderaannemer bij een opdracht voor werken beschikken over een erkenning? Welke controle- en monitoringbevoegdheden heeft de aanbesteder?

De spreker.

Mr. Jan De Leyn studeerde in 2013 af als Master in de Rechten aan de KU Leuven en is sindsdien verbonden als advocaat aan de balie van Antwerpen. Hij is werkzaam in de vakgroep overheidsopdrachten en publiek-private samenwerking (PPS) van het advocatenkantoor Schoups. Mr. Jan De Leyn was tevens hoofdredacteur van het juridisch-wetenschappelijk tijdschrift Jura Falconis

Algemene informatie.

Gedurende zeven studieavonden zullen sprekers uit de diverse sectoren van het recht elk een specifieke topic behandelen. We stellen de sprekers en topics graag even aan u voor.

Locatie en tijdstip?

Net zoals de voorgaande jaren, vinden de studieavonden opnieuw plaats in aula A305 in de KULAK (Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk) en starten zij stipt om 19 uur. Tijdens de pauze worden u door de Conferentie broodjes en een drankje aangeboden.

Hoeveel juridische punten?

De studiecyclus wordt erkend als permanente vorming. Voor de volledige studiecyclus worden 21 studiepunten aangevraagd, ofwel 3 punten per studieavond. Met deze studiecyclus behaalt u dus het totaal van het te behalen minimum voor dit gerechtelijk jaar (20).

De  volledige cyclus kan u hier bekijken.

Kostprijs?

Wij schotelen u dit jaar opnieuw een heel interessant aanbod voor. Voor de volledige cyclus betalen leden slechts 300,00 EUR en niet - leden 350,00 EUR. Per studieavond betaalt een lid 50,00 EUR en een niet - lid 60,00 EUR.

Inschrijven?

Schrijf u online in voor de volledige cyclus of voor een of meerdere studieavond(en) via www.advocaat.be en doorklikken naar privaat luik / e-loket / permanente vorming / opleidingen zoeken en inschrijven.

Betalen kan op het rekeningnummer BE56 6301 3052 6188 mét vermelding van uw naam + titel studieavond of naam + studiecyclus (voor het volledige pakket)

Vragen?

Mr. Lise Breine, Mr. Daphné Nachtergaele en Mr. Floor Vynckier helpen u graag verder (lise.breine@dlpa.bedaphne@degeeter-advocaten.befloor.vynckier@akurad.be).

INSCHRIJVEN